Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΔΟΥ: Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Καθαρισμός πεδίων
21 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/05/2019
Απόφαση ΔΕΔ 2750/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Προσαύξηση περιουσίας από καταθέσεις χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς για τα οποία δεν αποδείχθηκε η πηγή και η αιτία προέλευσής τους ή ότι τα ποσά αυτά φορολογήθηκαν ή απαλλάχθηκαν νόμιμα του φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/94. Εφαρμογή ευμενέστερου νομοθετικού καθεστώτος σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 και 2 ν. 4509/2017 _749104_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/05/2018
Απόφαση ΔΕΔ 2788/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Προσαύξηση περιουσίας από καταθέσεις χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς για τα οποία δεν αποδείχθηκε η πηγή και η αιτία προέλευσής τους ή ότι τα ποσά αυτά φορολογήθηκαν ή απαλλάχθηκαν νόμιμα του φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/94. Εφαρμογή ευμενέστερου νομοθετικού καθεστώτος σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 και 2 ν. 4509/2017. Λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης μη παραγραφή της χρήσης 2007. Εφαρμογή ευμενέστερου νομοθετικού καθεστώτος σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 και 2 ν. 4509/2017 _1153617_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/05/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/05/2018
Απόφαση ΔΕΔ 2524/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Κρίθηκε φορολογικός κάτοικος εξωτερικού από το 2003 . Προσαύξηση περιουσίας από καταθέσεις χρηματικών ποσών που δεν αιτιολογήθηκε η προέλευση. Λόγω εκπροθέσμων δηλώσεων μη παραγραφή των χρήσεων 2003 -2010. Καταλογίστηκε χαρτόσημο για χρήματα που δόθηκαν από τον υπό κρίση λογαριασμό για αποπληρωμή δανείου ως εγγυητές του δανείου. Εφαρμογή ευμενέστερου νομοθετικού καθεστώτος σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 και 2 ν. 4509/2017 _1639032_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/05/2018
Σελίδα 1 από 2