Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 58Α (Παραβάσεις σχετικές με ΦΠΑ)
ΔΟΥ: Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Καθαρισμός πεδίων