Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΦΠΑ
ΔΟΥ: Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Καθαρισμός πεδίων
18 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/06/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1000/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΠΡΟΣΦΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ. άρθρα 28§1 και 48§3 του ν. 2238/1994, άρθρο 17 του ν. 2690/1999, άρθρα 28 και 64 του ν. 4174/2013, ΣτΕ 3108/1996, 2054/1995, 1148/1994, ΠΟΛ. 1175/2017, ΠΟΛ. 1095/2011 _1110
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/03/2019
Σελίδα 1 από 1