Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία ΔΕΔ: Ενδικοφανείς Προσφυγές
Κατηγορία Φόρου: ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Καθαρισμός πεδίων