Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Κατηγορία Φόρου: ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Καθαρισμός πεδίων