Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Κατηγορία Φόρου: ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α'
Καθαρισμός πεδίων