Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α'
Καθαρισμός πεδίων