Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ (Άρθρο 56 ΚΦΔ)
ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
Καθαρισμός πεδίων