Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ
Κατηγορία Φόρου: ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Καθαρισμός πεδίων