Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ
Κατηγορία Φόρου: ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν.4446/2016 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
4 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΔΕΔ 1637/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Δεν προσβάλλονται παραδεκτώς με ενδικοφανή προσφυγή πράξεις των διοικητικών οργάνων που στερούνται εκτελεστότητας όπως βεβαιωτικές πράξεις με τις οποίες δηλώνεται εμμονή της Διοίκησης σε προγενέστερη διοικητική πράξη χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα _ Η τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ επί αίτησης της προσφεύγουσας για επιστροφή καταβληθέντων ποσών που επιβλήθηκαν με πράξεις επιβολής προστίμων και βεβαιώθηκαν από τη φορολογική αρχή στερείται εκτελεστότητας _9172427_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/09/2018
Σελίδα 1 από 1