Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Κατηγορία Φόρου: ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Καθαρισμός πεδίων