Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Καθαρισμός πεδίων