Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
118 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 6
Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1009/2021 - «Καθορισμός τμημάτων διασύνδεσης δυνάμει των παρ. 1 και 5 του άρθρου 5 του Ν.4170/2013 (Α΄163) για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49-57 του ν. 4714/2020 (Α΄148), με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία ΕΕ/2018/822 (ΟΔΣ-DAC6) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις. »
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 19/01/2021

Σελίδα 1 από 6