Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
416 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 21
ΝΟΜΟΣ 3588/2007 - Πτωχευτικός Κώδικας
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/07/2007
Νόμος 718/1977 - Περί εκτελωνιστών
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/10/1977
Νόμος 251/1976 - ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/01/1976
ΠΟΛ. 1210/2018 - «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους.»
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 07/11/2018

Σελίδα 1 από 21