Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
Τύπος Εγγράφου []
197 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 10
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2/2021 - Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 05/01/2021
Προεδρικό διάταγμα 62/2020 - Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 05/08/2020
Προεδρικό διάταγμα 40/2020 - Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2020
Προεδρικό διάταγμα 88/2018 - Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 29/08/2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22/2018 - Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 28/02/2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 18/2018 - Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 23/02/2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 13/2018 - Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 20/02/2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4/2018 - Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 22/01/2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 147/2017 - Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 13/12/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017 - Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 23/11/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 132/2017 - Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 30/10/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/2016 - Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 29/12/2016

Σελίδα 1 από 10