Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
Τύπος Εγγράφου []
193 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 10
Προεδρικό διάταγμα 88/2018 - Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 29/08/2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22/2018 - Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 28/02/2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 18/2018 - Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 23/02/2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 13/2018 - Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 20/02/2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4/2018 - Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 22/01/2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 147/2017 - Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 13/12/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017 - Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 23/11/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 132/2017 - Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 30/10/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/2016 - Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 29/12/2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 125/2016 - Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 123/2016 - Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 04/11/2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 80/2016 - Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 05/08/2016

Σελίδα 1 από 10