Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Τύπος Εγγράφου []
Έτος Έκδοσης []
5 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 1
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/2016 - Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 29/12/2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 125/2016 - Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 123/2016 - Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 04/11/2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 80/2016 - Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 05/08/2016

Σελίδα 1 από 1