Επιλογές
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων & Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Καθαρισμός πεδίων
8 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 30/002/000/630/2017 - Καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του Κράτους προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (αριθμός φύλλου Β’ 181 / 27.1.2017 – Α.Δ.Α. : 7ΥΠΧΗ-ΤΥ8) η απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα : «Καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του Κράτους προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες» και παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή της.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/01/2017
Σελίδα 1 από 1