Επιλογές
Εκδούσα Αρχή: Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
Καθαρισμός πεδίων
320 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 16
Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1062/2021 - «Καθορισμός εθνικών αρχών ως εθνικά σημεία πρόσβασης και καθορισμός διαδικασίας αυτοματοποιημένης ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων με χρήση έκδοσης της εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS), ειδικά σχεδιασμένης για τους σκοπούς του άρθρου 21α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, και τροποποιημένων εκδόσεων του εν λόγω λογισμικού»
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 16/03/2021
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 22/02/2021
Σελίδα 1 από 16