Επιλογές
Εκδούσα Αρχή: Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
Καθαρισμός πεδίων
46 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
ΠΟΛ. 1210/2018 - «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους.»
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 07/11/2018
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/11/2018
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Γ 1133480 ΕΞ 2018/2018 - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093ΕΞ2018/08.05.2018 (ΦΕΚ 1900/Β΄) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β΄ 4241) Aπόφασης Υφυπουργού Οικονομικών - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (ΑΔΑ: ΨΩΗ146ΜΠ3Ζ-ΑΙΛ)
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/09/2018
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Α 1131822 ΕΞ 2018/2018 - «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/140 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2018, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων αντικειμένων χυτοσιδήρου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την περάτωση της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων αντικειμένων χυτοσιδήρου καταγωγής Ινδίας.»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/09/2018
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/09/2018
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/08/2018
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Β 1109833 ΕΞ 2018/2018 - «Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2018 της Υποεπιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΕ-Γεωργίας της 20ης Μαρτίου 2018, για την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου Ι της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας».
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 18/07/2018
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Α 1112232 ΕΞ 2018/2018 - «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/2232 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2017, για την εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Βιετνάμ, και που παράγονται από ορισμένους παραγωγούς – εξαγωγείς στη Λ.Δ.Κίνας και στο Βιετνάμ σύμφωνα με την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου .»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/07/2018
Σελίδα 1 από 3