Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης
Καθαρισμός πεδίων
3 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/11/2011
, ανεξάρτητα από την περίοδο κατανάλωσης που αφορούν. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ, ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 09/08/2016
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με την επιβολή τελών χαρτοσήμου σε συμβάσεις που καταρτίζονται στο εξωτερικό και δημιουργούν πράξεις εκτελεστέες στην Ελλάδα, μέχρι 20/4/2016. Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων στις μετατροπές εταιρειών, μέχρι 20/4/2016. Κωδικοποίηση και απλούστευση του Κώδικα Φ.Π.Α., εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. για ανάρτησή του στην ιστοσελίδα
Σελίδα 1 από 1