Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Έτος: 2013
Καθαρισμός πεδίων
206 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 11
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/12/2013
="Δείτε το Σχετικό"> άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (Α΄58), καθώς και τα κριτήρια που σχετίζονται με τη δυνατότητα είσπραξης των ποσών που θα βεβαιωθούν.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται τα εν γένει στοιχεία και κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προς έλεγχο υποθέσεων.
2. Επειδή οι δηλώσεις της φορολογίας κεφαλαίου δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 11/12/2013
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2013
, η εισφορά ακινήτων από τους εταίρους (είτε παλαιούς είτε νέους που θα μετέχουν στο εκ μετατροπής νομικό πρόσωπο) κατά τη μετατροπή της Ο.Ε. σε Α.Ε. αποτελεί εισφορά σε είδος για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. και υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων, καθώς συντελείται μεταβίβαση των ακινήτων από τα φυσικά πρόσωπα των εταίρων προς το υπό σύσταση νομικό πρόσωπό της Α.Ε.. Επισημαίνουμε
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 08/07/2013
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 04/07/2013
Σελίδα 1 από 11