Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Καθαρισμός πεδίων
3090 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 155
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2008/2021 - Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4753/2020 (ΦΕΚ 227A’, 18.11.2020), του άρθρου 64 του ν.4758/2020 ΦΕΚ (242Α, 04.12.2020) και του άρθρου 75 του ν. 4764 /2020 (ΦΕΚ 256 Α)-αναφορικά με τη παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, -με τη μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε παρασκευάσματα διατροφής της ΔΚ 2106 και της μουστάρδας ΔΚ 2103,-και την υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.,αντίστοιχα.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/01/2021
Απόφαση ΔΕΔ 2445/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΦΠΑ αρνητική απάντηση σε αίτημα επιστροφής λόγω παραγραφής. Ο κώδικας ΦΠΑ άρθρο 57 περιλαμβάνει ειδική διάταξη για την παραγραφή απαίτησης προς επιστροφή, και ως εκ τούτου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 90§1 του ν. 2362/1995 περί δημοσίου λογιστικού η δε σχετική αξίωση υπόκειται στον ειδικότερο κανόνα της τριετούς παραγραφής της παρ. 5 του άρθρου 57 του κώδικα ΦΠΑ - ν. 2859/2000. Η αίτηση προς επιστροφή αφορά τη χρήση 2013 και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 72§43 του ν. 4172/2013 (ΚΦΔ), ούτε και οι διατάξεις του άρθρου 42§4 του ίδιου κώδικα, καθόσον αυτές ισχύουν από 01/01/2014_1112 _3889204_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/11/2020
Σελίδα 1 από 155