Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Υπογράφοντες: ---ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
148 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 8
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/12/2016
και εγγυήσεις διακίνησης). Ειδικότερα, με στόχο τη μείωση των διοικητικών βαρών για την τήρηση της φορολογικής αποθήκης, με την κοινοποιούμενη Α.Υ.Ο. προβλέπεται η μείωση του ποσοστού της πάγιας εγγύησης, κατά 50% για κατόχους πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα («AEOS» και « AEOF»).

Στο Κεφαλαίο Γ΄ (άρθρα 16-17) ρυθμίζονται θέματα βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ Β 1188975 ΕΞ2016/2016 - «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030ΕΞ 2016 Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών».
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2016
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/11/2016
πληρωμής στην Δ.Ε.Φ.Κ. (φυσική ή ηλεκτρονική πληρωμή) στο ICIS-net για Ενεργειακά, Αλκοολούχα, Καπνικά Προϊόντα και Οχήματα από 01/12/2016 και για τον Καφέ από 01/01/2017, διαμορφώνονται ως εξής:  Για τις Δ.Ε.Φ.Κ. που έχουν άμεση καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ/ΦΠΑ), η προθεσμία λήξης της εντολής πληρωμής τους είναι η ημέρα δημιουργίας της εντολής πληρωμής, δηλαδή η ημέρα όπου
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/11/2016
και ΦΠΑ/Τμήμα Β’. Γ. Εσωτερική διανομή:
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/10/2016
θα πρέπει –για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου – να εξετάζεται προσεκτικά η δυνατότητα ή μη απαλλαγής από τον κάθε φόρο (ΕΦΚ ή/και ΦΠΑ) σύμφωνα με τις κείμενες περί ΕΦΚ και ΦΠΑ διατάξεις. Συνεπώς, ο παρών ΠΙΝΑΚΑΣ τυγχάνει εφαρμογής μόνο εφόσον τηρούνται κατά τα λοιπά οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζουν οι ως άνω διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/09/2016
οχήματα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα - καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ (ν. 2960/01, άρθρο 132, παρ. 11α).
2 Α65
ΔΗΜΟΣΙΟ αυτοκίνητα οχήματα, μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα - ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ (ν. 2960/01, άρθρο 132, παρ. 11α) 3 Α66
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/08/2016
προϋπολογισμού (Κ.Α.Ε).

Συγκεκριμένα για τον Φόρο Κατανάλωσης ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού και για τον ΦΠΑ ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία νέων κωδικών μηχανογράφησης στο υποσύστημα λογιστικής διαχείρισης με αυτόματη ενημέρωση του υποσυστήματος δασμολογίου ως εξής:

Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/06/2016
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ (για την ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους) Email: fr.taprantzi@2001.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του[ άρθρου 59 του ν. 4389/2016] – Ενημέρωση του υποσυστήματος TARIC ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1082467/31-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΕΦΚ & ΦΠΑ Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/06/2016
ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του[ ν. 4256/2014] (ΦΕΚ) και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων με ξένη σημαία. ΣΧΕΤ.: α) Η υπ. αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1060089 ΕΞ 2016/13-04-2016 ΕΔΥΟ των Δ/νσεων ΕΦΚ & ΦΠΑ και Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων με θέμα «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ.3133.1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/05/2016
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, το άρθρο 9 του Ν.4378/2016 με το οποίο τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ περί πεδίου εδαφικής εφαρμογής του φόρου προστιθεμένης αξίας. Ειδικότερα :
(α) αντικαθίσταται το Παράρτημα II του Ν.2859/»Κώδικας ΦΠΑ» ώστε :
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/05/2016
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 28/04/2016
Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε αγοραστές- ταξιδιώτες εκτός Ε.Ε. Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. έγγραφό σας Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ της προμήθειας που εισπράττει η εταιρεία πελάτης σας για τη επιστροφή ΦΠΑ (tax free shopping) για αγορές αγαθών στην Ε.Ε. σε αγοραστές-ταξιδιώτες οι οποίοι διαμένουν σε χώρα
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 26/04/2016
ΘΕΜΑ : Χρόνος έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβάλλεται στο Τελωνείο λόγω εξόδου των αγαθών από φορολογική αποθήκη των διατάξεων του [ν.2960/2001]. ΣΧΕΤ : Το από … ηλεκτρονικό μήνυμα σας. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με το χρόνο έκπτωσης του φόρου που καταβλήθηκε στο Τελωνείο λόγω εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη των διατάξεων του [ν.2960/2001] καθώς και τον χρόνο αναγραφής του ποσού
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 25/04/2016
Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ εγκαταστάσεων (κεντρικού –υποκαταστήματος) της ίδιας οντότητας. Σχετ: Το με αριθμ……… ….έγγραφό σας Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ για τις χρεώσεις του υποκαταστήματος προς το κεντρικό και οι οποίες αφορούν την παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιεί το κεντρικό
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 21/04/2016
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στους Νοσοκομειακούς Φυσικούς- Ακτινοφυσικούς Ιατρικής. Σχετ: Το από .2016 έγγραφό σας. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σχετικό και κατόπιν προφορικών διευκρινίσεων που μας δώσατε τηλεφωνικά προκύπτει ότι κατέχετε πτυχίο πανεπιστημίου στον τομέα της φυσικής, μεταπτυχιακό τίτλο στην Ιατρική
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 21/04/2016
ΘΕΜΑ: Αίτημα απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ επιχείρησης για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Σχετ: Το από έγγραφό σας. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας και κατόπιν των διευκρινίσεων που μας παρείχατε προφορικά, η επιχείρησή σας από 1.1.2016 μετατάχθηκε στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 21/04/2016
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου σε έκθεση στο εσωτερικό της χώρας. Σχετ.: Το από 7.3.2016 έγγραφό σας. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, ελληνική ανώνυμη εταιρεία, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει την κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων σε εκθεσιακό χώρο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας κινητές
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΕΦΑ1068651ΕΞ2016/2016 - Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου από τα πρακτορεία ΟΠΑΠ Κατόπιν της υποβολής πλήθους ερωτημάτων σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις, από πλευράς ΦΠΑ, των πρακτορείων ΟΠΑΠ για πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: 1. Δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού που υπογράφεται μεταξύ των πρακτορείων ΟΠΑΠ και της εταιρείας «Payzone Ελλάς Α.Ε.» (στο εξής Εταιρεία), το εκάστοτε συνεργαζόμενο πρακτορείο ΟΠΑΠ αναλαμβάνει να προωθεί και να διαθέτει στους καταναλωτές, μέσω του ηλεκτρονικού τερματικού της αντισυμβαλλόμενης Εταιρείας, υπηρεσία που αφορά στην πώληση, στην ονομαστική τους αξία, κωδικών αριθμών ανανεώσεως χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου, οι οποίοι εκδίδονται από αντίστοιχες εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Το συνεργαζόμενο πρακτορείο εισπράττει το ποσό της ονομαστικής αξίας και ταυτοχρόνως εκδίδει μέσω του τερματικού σχετική εκτύπωση, στην οποία αναγράφονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του πρακτορείου ΟΠΑΠ, το εισπραττόμενο από τον αγοραστή ποσό, το όνομα της εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο προϊόν που επιλέχθηκε από τον αγοραστή, η ημερομηνία της συναλλαγής και ο κωδικός αριθμός ανανέωσης. Για τις ανωτέρω πωλήσεις, το συνεργαζόμενο πρακτορείο ΟΠΑΠ παρακρατά ένα ποσό το οποίο ορίζεται ως «προμήθεια» και απεικονίζεται με τη μορφή έκπτωσης επί της ονομαστικής αξίας στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται από την Εταιρεία προς το πρακτορείο ΟΠΑΠ.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2016
Κατόπιν της υποβολής πλήθους ερωτημάτων σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις, από πλευράς ΦΠΑ, των πρακτορείων ΟΠΑΠ για πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 22/03/2016
Σχετ: Το από ……. έγγραφό σας. Από το ανωτέρω σχετικό προκύπτει ότι ζητείται η ορθή φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα μελέτης μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται να διευκρινιστεί κατά πόσον τα κέντρα μελέτης μαθημάτων παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και αν εξ αυτού του λόγου οι υπηρεσίες τους απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Για το σκοπό αυτό σας
Σελίδα 1 από 8