Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ------Φυσικών Προσώπων
Καθαρισμός πεδίων
378 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 19
Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α. 1059/2021 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4582)
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 19/03/2021
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 20/01/2021
Σελίδα 1 από 19