Επιλογές
Τύπος εγγράφου Εγκύκλιος
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Καθαρισμός πεδίων
7 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1042495 ΕΞ/2017 - Ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης προσκλήσεων πιστωτών στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 επ. ν. 4307/2014) Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία ανάρτησης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/archive/28103/ προσκλήσεων πιστωτών στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 επ. ν. 4307/2014).
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/03/2017
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/10/2016
Σελίδα 1 από 1