43 Α' 1982

Νόμος 1249/1982

Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις.

05 Απριλίου 1982