Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 54Α (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΦΙΑ)
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α'
Καθαρισμός πεδίων