Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α'
Καθαρισμός πεδίων
12 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΔΕΔ 1841/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Το ποσό της έκτακτης παροχής που καταβλήθηκε βάσει των διατάξεων της παρ 9 του άρθρου 5 του Ν 3620 2007 κατά το οικονομικό έτος 2014 και το φορολογικό έτος 2014 δεν συνιστά εισόδημα των υπό κρίση ετών _ αφορά στα έτη 2003-2007 ήτοι σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του Ν 3986 2011 _ κι ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη η επιβολή επ’ αυτού της κατ’ άρθρο 29 του Ν 3986 2011 ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ΣτΕ 295 2017 _ _236889_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1409/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Το ποσό της έκτακτης παροχής που καταβλήθηκε βάσει των διατάξεων της παρ 9 του άρθρου 5 του Ν 3620 2007 κατά το οικονομικό έτος 2014 και το φορολογικό έτος 2014 δεν συνιστά εισόδημα των υπό κρίση ετών _ αφορά στα έτη 2003-2007 ήτοι σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του Ν 3986 2011 _ κι ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη η επιβολή επ’ αυτού της κατ’ άρθρο 29 του Ν 3986 2011 ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ΣτΕ 295 2017 _8338132_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/07/2018
Σελίδα 1 από 1