Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α'
Καθαρισμός πεδίων