Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤ'
Καθαρισμός πεδίων
124 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/10/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/02/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2593/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο του άρθρου 4 παράγραφος 1 εδάφια πρώτο και δεύτερο του Ν2523_1997 και πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α και παράγραφος 2 περίπτωση α του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2014 _μηδενική_ και εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014 _μηδενική__ _3490359_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 17/12/2019
Σελίδα 1 από 7