Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ
Κατηγορία ΔΕΔ: Ενδικοφανείς Προσφυγές
ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Καθαρισμός πεδίων