Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΕΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
Κατηγορία Φόρου: ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Καθαρισμός πεδίων