Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πλαίσιο κειμένου για να αναζητήσετε Συλλογές Εγγράφων

Η αναζήτηση εφαρμόζεται σε όλα τα πεδία των Συλλογών και των Συνδέσμων (π.χ. Τίτλος/Περιγραφή Συλλογής, Τίτλος/Περιγραφή Συνδέσμου, Θεματικές Κατηγορίες)

ΤίτλοςΘεματική κατηγορίαΗμ/νία Δημιουργίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) & Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων, Τελωνειακών Διαδικασιών, Τελωνειακά Θέματα 26/11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ΝΟΜΟΙ Τελωνειακά Θέματα 13/11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τελωνειακά Θέματα 13/11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τελωνειακά Θέματα 13/11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Τελωνειακά Θέματα 13/11/2020
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ COVID-19 Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, Φορολογικά Θέματα, Οργάνωσης Υπηρεσιών, Θέματα Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ), Τελωνειακά Θέματα 6/4/2020
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ Δ.Ο.Υ. Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, Νομικών Προσώπων, Φορολογίας Εισοδήματος, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών, Φορολογικά Θέματα 30/1/2017
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Τελωνειακά Θέματα 18/9/2020
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Τελωνειακά Θέματα 18/9/2020
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ Τελωνειακά Θέματα 18/9/2020
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τελωνειακά Θέματα 18/9/2020
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών, Οργάνωσης Υπηρεσιών 26/4/2016
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών, Οργάνωσης Υπηρεσιών 5/5/2016
ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών, Οργάνωσης Υπηρεσιών 6/5/2016
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ APOSTILLE Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, Οργάνωσης Υπηρεσιών 6/5/2016
ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών, Οργάνωσης Υπηρεσιών 6/5/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών, Οργάνωσης Υπηρεσιών 9/5/2016
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, Οργάνωσης Υπηρεσιών 9/5/2016
ΚΥΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών 5/7/2016