Επιλογές
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Καθαρισμός πεδίων
245 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 13
Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Α 1004403 ΕΞ 2018 /2018 - «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» Α Π Ο Φ Α Σ
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 10/01/2018
Σελίδα 1 από 13