Επιλογές
Εκδούσα Αρχή: Γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων
Καθαρισμός πεδίων
57 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 16/12/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/2015 - «Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ. Α 1147691 ΕΞ 2014/6-11-2014 (Β΄ 3017) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ΄ ύλην αρμοδιότητας και οργανικών θέσεων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ΄ ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων».
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 10/07/2015
Σελίδα 1 από 3