Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Υπογράφοντες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Καθαρισμός πεδίων
11 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 01/04/2014
1. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2013 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, οι οποίες αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 835/04.04.2014 πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2013, υποβάλλονται, ειδικά για το έτος 2014, από 01.04.2014 έως και 31.10.2014. Αιτήσεις επιστροφής
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 25/08/2014
1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
2. Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής.
3. Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/03/2013
, ότι, για την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την εισαγωγή χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού, θα χρησιμοποιείται, μέχρι νεωτέρας, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων με ισχύ για το έτος 2012, όπως σας κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική Δ.Υ.Ο.
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 05/06/2013
1. Παρατείνουμε μέχρι 15.7.2013 την προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 10/06/2013
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2012, που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 10η Ιουνίου 2013 μέχρι και την 17η Ιουνίου 2013.
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 30/08/2013
από τα ανωτέρω πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά, στην περίπτωση που δεν επιθυμούν τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου, μπορούν να εκπληρώνουν τα ίδια τις φορολογικές τους υποχρεώσεις με λήψη ΑΦΜ απ’ ευθείας στο όνομά τους. Αθήνα, 30/08/2013 - 14:14 Ήδη με την ΑΥΟ [ΠΟΛ. 1113/2013 ]καθορίστηκε διαδικασία για την ηλεκτρονική απόδοση ΑΦΜ και την υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ.» Όσον αφορά
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 14/11/2015
την κατακύρωση της προμήθειας και της εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στο κτίριο της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ., όπως αναλυτικά περιγράφεται στα πρακτικά της επιτροπής και την οικονομική και τεχνική προσφορά του προμηθευτή στην εταιρεία ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, στην τιμή των 29.870,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 6.870,10 €, συνολικά 36.740,10 €. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στα 29.870,00 € + 6.870,10
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/10/2015
& ΕΦΚ - Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών - Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ - Δ/νση ΣΤΕΠ - Δ/νση Ηλ. Τελωνείου Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ - Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου - Δ/νση ΔΘΤΟΚ – Τμήμα Α΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 181α ΚΑ[Ν. 2454/93] ΕΝΤΥΠΟ Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ: «Άρθρο 181α κα[ν. 2454/93] - Πρόσκληση για την κατάθεση απαραίτητων εγγράφων
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 30/12/2013
, γενίκευσης, ομαδοποίησης και προσαρμογής των συντελεστών απόδοσης εμπορευμάτων, καθώς και καθορισμού των δικαιολογητικών και διαδικασιών εκκαθάρισης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του καθεστώτος Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 1676/1986 –Α΄ 204). 12) Περιορισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ
Σελίδα 1 από 1