Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Θεματική Ενότητα: ------Ακίνητης Περιουσίας
Καθαρισμός πεδίων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/12/2013
Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του [ άρθρου 11 του ν. 4211/28].11.2013 (ΦΕΚ 256A΄), σχετικά με την παράταση της προθεσμίας επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης ακινήτων και τροποποίηση λοιπών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ Κοινοποιούμε τις διατάξεις του[ άρθρου 11 του ν. 4211/28].11.2013 (ΦΕΚ 256 A΄) “Kύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση
Σελίδα 1 από 1