81 Α' 1998

Νόμος 2601/1998

Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις.

15 Απριλίου 1998