Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
23 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 3239/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ: ΑΡΘΡΟ 34 ΠΑΡ 1 ΠΕΡ Α ΚΑΙ Β,10, 39,73, ,102, Ν 2961/2001, ΠΟΛ 1035/2007.1199/20171196/2013, ΑΡ. 72 Ν 4174/2013,ΑΡ 14 & 3 Ν 998/1979 , Βοσκότοπος είναι έκταση που τα χαρακτηριστικά της δείχνουν ότι δεν καλλιεργήθηκε ποτέ, που μπορεί να περιλαμβάνει πολύ επικλινή-βραχώδη εδάφη και καλύπτεται από φυσική βλάστηση βοσκοφυτών ή νομευτικών φυτών. Στους βοσκότοπους υπάγονται και τα χέρσα δηλαδή εκτάσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν στην καλλιέργεια καθώς επίσης και χωματερές απόθεσης απορριμμάτων_1112 _505049_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/11/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/10/2018
Σελίδα 1 από 2