Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
139 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 4935/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Καθορισμός της διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων οι οποίοι έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς προηγουμένως να τεθούν υπό εκκαθάριση καθώς υπήρχε εκκρεμότητα αυτών όπως χρηματική απαίτηση ή χρέος προς τρίτους ή εταιρική περιουσία ή πάγιο που δε διατέθηκε στους εταίρους κ.λπ. ή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης.ΠΟΛ 1159/2017_Γ.Δ.Φ.Δ. 1047682 ΕΞ2018/26-03-2018 _665034_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/12/2018
Σελίδα 1 από 7