Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΚΦΔ (ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ)
Καθαρισμός πεδίων
462 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 24
Απόφαση ΔΕΔ 380/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - O προσφεύγων παρέλειψε να δηλώσει την επίμαχη χρήση (2010), το ποσό του ασφαλίσματος κατά το μέρος που προέρχεται από ασφάλιστρα καταβληθέντα από τον εργοδότη, ήτοι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες - Φορολογική αντιμετώπιση εισπραχθέντος ασφαλίσματος το οποίο δεν είχε δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (χρήση: 2010) άρθρο 72§11, άρθρο 34 ν.4174/2013, άρθρα 84, 68§2, 45, 46 & 57 Ν. 2238/1994 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 89/2018, ΠΟΛ. 1237/1999, Σ.τ.Ε. 5058/1996, Ν.Σ.Κ. 25/2011 & 22/2017 & 266/2017 ΠΟΛ.1054/17, ΠΟΛ.1020/18 _1112 _2875021_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/02/2020
Απόφαση ΔΕΔ 369/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - O προσφεύγων παρέλειψε να δηλώσει την επίμαχη χρήση (2010), το ποσό του ασφαλίσματος κατά το μέρος που προέρχεται από ασφάλιστρα καταβληθέντα από τον εργοδότη, ήτοι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες - Φορολογική αντιμετώπιση εισπραχθέντος ασφαλίσματος το οποίο δεν είχε δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (χρήση: 2010) άρθρο 72§11, άρθρο 34 ν.4174/2013, άρθρα 84, 68§2, 45, 46 & 57 Ν. 2238/1994 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 89/2018, ΠΟΛ. 1237/1999, Σ.τ.Ε. 5058/1996, Ν.Σ.Κ. 25/2011 & 22/2017 & 266/2017 ΠΟΛ.1054/17, ΠΟΛ.1020/18 _1112 _360153_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/02/2020
Απόφαση ΔΕΔ 236/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Μείωση φορολογητέων κερδών με τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, λόγω ανταλλαγής ομολόγου με τραπεζικές μετοχές . Πρόκειται αποκλειστικά για ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικά ομόλογα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού χρέους. Η ανταλλαγλη έγινε στα πλαίσια της εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος και δεν μπορεί να γίνει χρήση των διατάξεων του αρθ 27§2 του ν 4172/2013 _1112 _7604456_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2020
Σελίδα 1 από 24