Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΚΦΔ (ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ)
Καθαρισμός πεδίων
220 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 11
Απόφαση ΔΕΔ 4615/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΆΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ. ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΟΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ. ΑΡΘΡΟ 19. ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ Ν. 2238/1994. ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21. ΑΡΘΡΑ 30. 32 ΚΑΙ 34 Ν. 4172/2013. ΠΟΛ. 1095/29-04-2011. ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015, ΠΟΛ 1175/16-11-2017, 1087965 /1573 /Α0012 /29-10-2008, ΑΡΘΡΟ 49 ΠΑΡ. 1. 2 ΤΟΥ Ν. 4509/2017. ΠΟΛ. 1003/2018. ΑΡΘΡΑ 53 ΚΑΙ 58 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 _6293408_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2018
Σελίδα 1 από 11