Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (Άρθρο 54 ΚΦΔ)
Καθαρισμός πεδίων
1114 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 56
Απόφαση ΔΕΔ 943/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Δύο _2_ πρόστιμα_ του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση η και παράγραφος 2 περίπτωση ε_ του Ν4174 2013 _ΚΦΔ_ και του ίδιου άρθρου παράγραφος 1 περίπτωση α και παράγραφος 2 περίπτωση α του ίδιου νόμου _ Μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του Ν4174 2013 _ΚΦΔ_ υποχρεώσεις και δη μη τήρηση βιβλίων και μη υποβολή φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα και δη δήλωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος_ αντιστοίχως_ _8021962_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/04/2019
Σελίδα 1 από 56