Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΤΕΛΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
28 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 2998/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.2515/1997 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3037/2002 ΑΡΘΡΟ 8§§1 & 2 ΚΑΙ 3 & 5 & 6 & 7 ΤΟΥ Ν. 2515/1997 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 2523/1997_1112 _7139994_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2019
Σελίδα 1 από 2