Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ν.2523/97
Καθαρισμός πεδίων
342 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 18
Απόφαση ΔΕΔ 4992/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 14.673,00 € ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣτΕ1542/2016 ΣτΕ 565/2008 2054/1995 ΠΟΛ 1064/2017 _4671098_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/12/2018
Σελίδα 1 από 18