Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 58Α (Παραβάσεις σχετικές με ΦΠΑ)
Καθαρισμός πεδίων
119 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Απόφαση ΔΕΔ 1737/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Τρία _3_ πρόστιμα ΚΦΔ_του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α και παράγραφος 2 περίπτωση α του Ν4174 2013_του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση η και παράγραφος 2 περίπτωση ε του ίδιου νόμου και του άρθρου 58Α παράγραφος 1 του ίδιου νόμου _ Μη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα και δη δήλωσης έναρξης εργασιών_μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του ΚΦΔ υποχρεώσεις και δη μη τήρηση λογιστικού συστήματος και βασικών λογιστικών αρχείων_βιβλίων και μη έκδοση_κατά τον μήνα 12_2015_ μίας Απόδειξης Λιανικής Πώλησης για συναλλαγή που εμπίπτει στον ΦΠΑ _ Μη ορθή_ανεπαρκής και μη εμπεριστατωμένη αιτιολογία στην οικεία έκθεση ελέγχου _ Ύπαρξη καταγγελίας που είναι ψευδής και κακόβουλη _ _7738309_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/10/2018
Σελίδα 1 από 6