Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 58Α (Παραβάσεις σχετικές με ΦΠΑ)
Καθαρισμός πεδίων
516 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 26
Απόφαση ΔΕΔ 1230/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Πρόστιμο του άρθρου 58Α παρ 1 του Ν4174_2013 _ΚΦΔ__ 5568 ευρώ_ φορολογικό έτος 2019_ Μη έκδοση τουλάχιστον μίας _1_ ΑΠΥ συνολικής καθαρής αξίας 11600 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 τοις εκατό 2784 ευρώ_ υποτροπή για τρίτη φορά εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης_ βιβλία με βάση τα απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα του Ν4308_2014 _ΕΛΠ_ _2784 ευρώ επί 200 τοις εκατό ίσον 5568 ευρώ και 5568 ευρώ μεγαλύτερο από 1000 ευρώ_2322809_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/07/2020
Σελίδα 1 από 26