Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 58Α (Παραβάσεις σχετικές με ΦΠΑ)
Καθαρισμός πεδίων
136 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 16/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Αρμοδιότητα ελέγχου _ Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης _ Ως παράδοση αγαθών θεωρούνται οι ακόλουθες πράξεις εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου α_ η διάθεση αγαθών από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου β_ η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης _ προϋποθέσεις _ Η υποχρέωση έκδοσης του ειδικού στοιχείου υπάρχει µόνο αν για τις πιο πάνω περιπτώσεις ο υποκείμενος στο φόρο κατά την αγορά των αγαθών αυτών απέκτησε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου _ Όταν η μείωση αντιπροσωπεύει το σύνολο της τιμής πρόκειται στην πραγματικότητα για παράδοση εκ χαριστικής αιτίας _6964032_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/01/2019
Σελίδα 1 από 7