40 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 2
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 30/003/000/799/2016 - Κοινοποίηση απόφασης ΓΓΔΕ υπ’αριθ. 30/003/000/4638 «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/02/2016

Σελίδα 1 από 2