Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
86 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 5
ΝΟΜΟΣ 4139/2013 - Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/03/2013
Νόμος 2717/1999 - Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/05/1999
Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΑΔΑ 1014735ΕΞ2021/2021 - «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019/ 24.5.2019 (Β’2091) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),όπως ισχύει κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1122632 ΕΞ 2020/12.10.2020 (Β’ 4724) όμοιας, περί του καθορισμού Τύπου και Περιεχομένου των Δελτίων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 22/02/2021

Σελίδα 1 από 5