31 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 2
ΝΟΜΟΣ 4366/2016 - Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις .
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/02/2016
Νόμος 2367/1995 - Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/12/1995
Νόμος 148/1967 - Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/10/1967
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.Σ.Σ. 1183620 ΕΞ 2017/2017 - «Κοινοποίηση αποφάσεων»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/12/2017

Σελίδα 1 από 2