147 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4274/2014

Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50 - Διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των χερσαίων σημείων εισόδου και εξόδου που ευρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
14 Ιουλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147
14 Ιουλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4274
Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου: α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η κυριότητα των εδαφικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 93.270 τ.μ., στην Ορεστιάδα Ν. Έβρου (πρώην συνοριακός σταθμός Ορμένιου Ν. Έβρου και νυν χερσαίο σημείο εισόδου−εξόδου), όπως αυτή μεταβιβάστηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο δήμο Ορεστιάδας Ν. Έβρου με τις διατάξεις του άρθρου 36 του N. 4049/2012 (Α΄ 35), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου. β) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η κυριότητα των εδαφικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 97.284,35 τ.μ., στη Σιντική Ν. Σερρών (πρώην συνοριακός σταθμός Προμαχώνα και νυν χερσαίο σημείο εισόδουεξόδου), όπως αυτή μεταβιβάστηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο Δήμο Σιντικής Ν. Σερρών με τις διατάξεις του άρθρου 36 του N. 4049/2012 (Α΄ 35), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του Δήμου Σιντικής Ν. Σερρών. γ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η κυριότητα της εδαφικής έκτασης εμβαδού 457,65 τ.μ. με το κτίσμα εμβαδού 168 τ.μ. εντός του πρώην συνοριακού σταθμού Προμαχώνα (νυν σημείου εισόδου−εξόδου) στη Σιντική Σερρών, όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 611/140/49789/Ιανουαρ. 2008 τοπογραφικό διάγραμμα EOT και προσδιορίζεται στο άρθρο 36 του N. 4049/2012 (Α΄ 35) παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (EOT).

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ