223 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4301/2014

Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 13 - Αναγνώριση νομικής προσωπικότητας της εν Ελλάδι Καθολικής Εκκλησίας, λοιπών υφιστάμενων Εκκλησιών και νομικών προσώπων τους
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
07 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 223
7 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4301
Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αναγνωρίζονται ως ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 3 και 12, έστω και αν δεν υφίστανται οι ελάχιστοι αριθμοί πιστών ή θρησκευτικών νομικών προσώπων που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, ως εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου η «Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα» που εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως ανώτατη αρχή την «Ιερά Σύνοδο της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.)» και ως θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οι θρησκευτικές κοινότητες (Επισκοπές, Ενορίες, Μονές) με τις κάτωθι επωνυμίες, οι οποίες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την Καθολική Εκκλησία και των οποίων η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία διέπεται από το κανονικό δίκαιό της: A) Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου, Τήνου, Άνδρου, Μυκόνου: 1) «Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου−Τήνου−Άνδρου−Μυκόνου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στη Νάξο. 2) «Ιερά Μητρόπολη Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στο Κάστρο Νάξου. 3) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός του Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στο Κάστρο της Νάξου. 4) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου Αββά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στη Χώρα Νάξου. 5) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στην Παροικία Πάρου. 6) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Νάουσα Πάρου. 7) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μύκονο. 8) «Καθεδρικός Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου. 9) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Χώρα Τήνου. 10) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγία η Πονεμένη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Χώρα Τήνου. 11) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Στενή Τήνου. 12) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Στενή. 13) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Φανερωμένη Τήνου. 14) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μυρσίνη Τήνου. 15) «Ιερός Καθολικός Ναός Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μυρσίνη Τήνου. 16) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Λειβάδα Τήνου. 17) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ποταμιά Τήνου. 18) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας της Πονεμένης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ποταμιά Τήνου. 19) «Ιερός Καθολικός Ναός Κυρίας των Αγγέλων (Κιουράς των Αγγέλων) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ποταμιά Τήνου. 20) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του Ελέους (Ξεσκλαβώστρας) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κέχρο Τήνου. 21) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αναργύρων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κέχρο Τήνου. 22) «Ιερός Καθολικός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κέχρο Τήνου. 23) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός του Αγίου Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μέση Τήνου. 24) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αγαπητού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Αγάπη Τήνου. 25) «Ιερός Καθολικός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Αγάπη Τήνου. 26) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σκλαβοχώρι Τήνου. 27) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σκαλάδο Τήνου. 28) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σκαλάδο Τήνου. 29) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σκαλάδο Τήνου. 30) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου. 31) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου. 32) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξινάρα Τήνου. 33) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κουμάρο Τήνου. 34) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Άγγελας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κουμάρο Τήνου. 35) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κουμάρο Τήνου. 36) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βωλάξ Τήνου. 37) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Μάρκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βωλάξ Τήνου. 38) «Ιερός Καθολικός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλαμάν Τήνου. 39) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη Τήνου. 40) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ονόματος της Παναγίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη Τήνου. 41) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη Τήνου. 42) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας στη Σπηλιά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη Τήνου. 43) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αναργύρων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κώμη Τήνου. 44) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Μοναστήρια Τήνου. 45) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Περάστρα Τήνου. 46) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Περάστρα Τήνου. 47) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κρόκο Τήνου. 48) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κρόκο Τήνου. 49) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιγνατίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου. 50) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Δημητρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου. 51) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας Πηγαδιώτισσας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου. 52) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου. 53) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου. 54) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ζαχαρία Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλονή Τήνου. 55) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλονή Τήνου. 56) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αναργύρων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Λιντάδο Τήνου. 57) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλονή Τήνου. 58) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Υπακοής Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλονή Τήνου. 59) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Καρκάδο Τήνου. 60) «Ιερός Καθολικός Ναός του Σωτήρα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Καρκάδο Τήνου. 61) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Κάτω Κλείσμα Τήνου. 62) «Ιερός Καθολικός Ναός της Αναστάσεως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Κάτω Κλείσμα Τήνου. 63) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αετοφωλιά Τήνου. 64) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αετοφωλιά Τήνου. 65) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου (Κιουράς Καρδιανής) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καρδιανή Τήνου. 66) «Ιερός Καθολικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καρδιανή Τήνου. 67) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Τριάδας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κάμπο Τήνου. 68) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κάμπο Τήνου. 69) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κάμπο Τήνου. 70) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ρωμανού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Άγιο Ρωμανό Τήνου. 71) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Τιμίου Σταυρού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κτικάδο Τήνου. 72) «Ιερός Καθολικός Ναός του Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κτικάδο Τήνου. 73) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Κτικάδο Τήνου. 74) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας των Χιόνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Χατζηράδο Τήνου. 75) «Ιερός Καθολικός Ναός του Αγίου Φωτοδότη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Κιόνια Τήνου. 76) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σμαρδάκιτο Τήνου. 77) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Σιλβέστρου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Σμαρδάκιτο Τήνου. 78) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Μιχαήλ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Ταραμπάδο Τήνου. 79) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Λουκά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Ταραμπάδο Τήνου. 80) «Ιερό Προσκύνημα Παναγίας της Βρυσιώτισσας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βρυσί Τήνου. 81) «Ιερό Προσκύνημα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Εξώμβουργο Τήνου. 82) «Ιερά Μονή Αγίου Ιωσήφ των Ιησουϊτών Πατέρων της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στα Λουτρά Τήνου. 83) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Μοναχών της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στο Κάστρο Νάξου. 84) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Μοναχών της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στη Χώρα Τήνου. 85) «Ιερά Μονή Μαριανών Αδελφών της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στην Κολυμπήθρα Τήνου. Β) Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας: 1) «Καθολική Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου − Κεφαλληνίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» που εδρεύει στην Κέρκυρα. 2) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός Αγίων Ιακώβου και Χριστοφόρου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας. 3) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ιεράς Καρδίας του Ιησού, Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κωτσέλλα Κέρκυρας. 4) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας Παντοτινής Βοήθειας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Γαρίτσα Κέρκυρας. 5) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας. 6) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Τένεδος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας. 7) «Ιερός Καθολικός Ναός Άγιος Πίος από την Πιετρελτσίνα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μεσογγή Κέρκυρας. 8) «Ιερός Καθολικός Ναός Ιησούς Καλός Ποιμένας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Ποταμού Κέρκυρας. 9) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας. 10) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός Αγίου Μάρκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη Ζακύνθου. 11) «Ναΐδριο Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο ομώνυμο νησίδριο στις Βολίμες Ζακύνθου. 12) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ανδρέα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Πρέβεζας. 13) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίας Οικογένειας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Ιωάννινα. 14) «Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην περιοχή Σολάρι Κέρκυρα. 15) «Ιερά Μονή Μελιταίων Αδελφών Φραγκισκανίδων της Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην περιοχή Κωτσέλλα Κέρκυρας. 16) «Ιερά Μονή Αδελφών Θεϊκής Αγάπης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην περιοχή Ποταμού Κέρκυρας. 17) «Ιερά Μονή Αδελφών Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας. 18) «Ιερά Μονή Αδελφών Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βαθύ Σάμου. 19) «Ιερός Ενοριακός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βαθύ Σάμου. Γ) Στην Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών: 1) «Ιερά Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 2) «Ιερός Καθεδρικός (και ενοριακός) Ναός Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου των Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 3) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Παύλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πειραιά. 4) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Λουκά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής. 5) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Θηρεσίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. 6) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αθηνών. 7) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Χριστού Βασιλέως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Παγκράτι Αθηνών. 8) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγ. Ιωάννου Βαπτιστού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ψυχικό Αθηνών. 9) «Ιερός Καθολικός Ναός Αποστόλου Παύλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κηφισιά. 10) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγ. Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ακαδημία Πλάτωνος. 11) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγ. Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής. 12) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 13) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. 14) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Θηρεσίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 15) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Βαρβάρας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής. 16) «Ιερός Καθολικός Ναός Ιεράς Καρδίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καμάριζα (Άγ. Κωνσταντίνο) Λαυρίου. 17) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πλάκα Κερατέας. 18) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Αποστόλων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Βούλα. 19) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Παναγίας της Φανερωμένης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πειραιά. 20) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Καραβά (Νίκαια) Πειραιώς. 21) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής. 22) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πάτρα. 23) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ναύπλιο. 24) «Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Μιχαήλ γερμανόφωνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κηφισιά. 25) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίων Φραγκίσκου και Κλάρας ιταλοφώνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 26) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Άσπρα Σπίτια (Παραλία Διστόμου) Βοιωτίας. 27) «Ιερά Μονή των Πατέρων της Μεταστάσεως της Θεοτόκου (Ασσομψιονιστών) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 28) «Iερά Μονή Αγίου Φραγκίσκου των μοναχών Φραγκισκανών Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. 29) «Ιερά Μονή Πατέρων Ιησουιτών (ή Ι. Μονή του Τάγματος του Ιησού) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 30) «Ιερά Μονή Δομινικανών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 31) «Ιερά Μονή του Τάγματος του Ενσαρκωμένου Λόγου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κηφισιά. 32) «Κοινότης των εν Ελλάδι Μαριανών Αδελφών ή Μαριστών των Σχολών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 33) «Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Τάγματος των Αδελφών των χριστιανικών Σχολών «Δελασάλ» της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πειραιά. 34) «Ιερά Μονή Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πεύκη Αττικής. 35) «Ιερά Μονή Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 36) «Ιερά Μονή του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 37) «Ιερά Μονή του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής. 38) «Ιερά Μονή του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πειραιά. 39) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό. 40) «Ιερά Μονή Αδελφών Ιεραποστόλων της Αγάπης (Μητέρας Τερέζας της Καλκούτας) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 41) «Ιερά Μονή Αδελφών Ιεραποστόλων της Αγάπης (Μητέρας Τερέζας της Καλκούτας) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 42) «Ιερά Μονή των Αδελφών Ιεραποστόλων του Χριστού Βασιλέως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 43) «Ιερά Μονή των Αδελφών του Τιμίου Σταυρού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής. 44) «Ιερά Μονή Αδελφών του Καρμήλου Αγίας Τριάδος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής. 45) «Θρησκευτικό κίνημα (Αδελφότητα) «Focolare» Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής. 46) «Ιερά Μονή Ουρσουλινών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Ανάβρυτα. 47) «Θρησκευτική Κοινότητα Πάπα Ιωάννη 23ου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Νέο Κόσμο − Αθήνα. Δ) Στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Ρόδου: 1) «Καθολική Αρχιεπισκοπή Ρόδου (Δωδεκανήσου) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 2) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Παναγίας της Νίκης (Santa Maria) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 3) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 4) «Καθολικός Ιερός Ναός Αγίας Άννας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 5) «Καθολικός Ιερός Ναός Ιεράς Καρδίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 6) «Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού, Ενορίας «Αμνού του Θεού», Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Κω. 7) «Ιερά Μονή Παναγίας της Νίκης (Santa Maria) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 8) «Ιερά Μονή Αγίου Φραγκίσκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. 9) «Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρόδο. Ε) Στην Καθολική Επισκοπή Σύρου: 1) «Καθολική Επισκοπή Σύρου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 2) «Καθεδρικός και Ενοριακός Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 3) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Σεβαστιανού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 4) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ερμούπολη. 5) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Βάρη. 6) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Πέτρου Αποστόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ποσειδωνία. 7) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Πάγο. 8) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Χρουσά. 9) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ιεράς Καρδιάς του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Γαλησσά. 10) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Μάννα. 11) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Κίνι. 12) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Φοίνικα. 13) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βήσσα. 14) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιακώβου Αποστόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πέτρα. 15) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίας Θηρεσίας του Βρέφους Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Δανακό. 16) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Πισκοπειό. 17) «Ιερός Μοναστηριακός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννου Βαπτιστή των Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 18) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 19) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου Αββά Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 20) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αζόλιμνο. 21) «Ιερό Προσκύνημα των Αγίων Αναργύρων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Λυγερό. 22) «Ιερός Καθολικός Ναός η Παναγία των Ρόδων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Πλάκα της Μήλου. 23) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Αδάμαντα της Μήλου. 24) «Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού των Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 25) «Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών «Δελασάλ» της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ερμούπολη. 26) «Ιερά Μονή των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ερμούπολη. 27) «Ιερά Μονή Πατέρων Ιησουϊτών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Τάλαντα. ΣΤ) Στην Καθολική Επισκοπή Θήρας: 1) «Καθολική Επισκοπή Θήρας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. 2) «Ιερός Καθεδρικός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. 3) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Αντωνίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. 4) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. 5) «Ιερός Καθολικός Ναός Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. 6) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Άννας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Καρτεράδο της νήσου Θήρας. 7) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Μάρκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. 8) «Ιερός Καθολικός Ναός της «Παναγία των Αγίων Θεοδώρων» Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Φηροστεφάνι της νήσου Θήρας. 9) «Ιερά Μονή Δομινικανίδων Αγία Αικατερίνη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Φηρά της νήσου Θήρας. Ζ) Στην Καθολική Επισκοπή Κρήτης: 1) «Καθολική Επισκοπή Κρήτης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Χανιά της νήσου Κρήτης. 2) «Ιερός Καθεδρικός Καθολικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Χανιά της νήσου Κρήτης. 3) «Ιερός Καθολικός Ναός των Εισοδείων της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Χανιά της νήσου Κρήτης. 4) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ρέθυμνο της νήσου Κρήτης. 5) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννου Βαπτιστή Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο της νήσου Κρήτης. 6) «Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων Μοναχών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Χανιά της νήσου Κρήτης. 7) «Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Ηράκλειο της νήσου Κρήτης. 8) «Καθολικό Ποιμαντικό Κέντρο του Αγίου Παύλου του Αποστόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ιεράπετρα της νήσου Κρήτης. Η) Στην Καθολική Επισκοπή Χίου: 1) «Καθολική Επισκοπή Χίου (Λέσβου − Σάμου) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Νάξο. 2) «Καθεδρικός και Ενοριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Χίου. 3) «Ιερός Καθολικός Ιερός Ναός Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Χίο. 4) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ισιδώρου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στον Τάλαρο Χίου. 5) «Μοναστηριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ευτυχίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Χίου. 6) «Μοναστηριακός Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην πόλη της Χίου. 7) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Λέσβου. 8) «Ιερός Καθολικός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βαθύ Σάμου. 9) «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βαθύ Σάμου. Θ) Στο Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης: 1) «Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Δήμο Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκης. 2) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός της Αμιάντου Συλλήψεως της Παναγίας της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 3) «Ιερά Μονή Λαζαριστών του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 4) «Ιερά Μονή των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών «Δελασάλ» της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 5) «Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 6) «Ιερά Μονή Αδελφών Ιεραποστόλων της Αγάπης της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 7) «Ιερά Μονή των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 8) «Ιερά Μονή Λαζαριστών του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Καβάλας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καβάλα. 9) «Ιερός Ναός Αγίου Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Καβάλας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καβάλα. 10) «Εν Ελλάδι Ίδρυμα των Αδελφών του Ελέους του Αγίου Βικεντίου του Παύλου της Καθολικής Εκκλησίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Καβάλα. 11) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός της Αμιάντου Συλλήψεως της Παναγίας της Καθολικής Εκκλησίας Βόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βόλο. 12) «Ιερά Μονή Αδελφών Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως της Καθολικής Εκκλησίας Βόλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στο Βόλο. 13) «Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ της Καθολικής Εκκλησίας Αλεξανδρουπόλεως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. 14) «Ιερά Μονή Κοινοβιακών Φραγκισκανών Μοναχών Αλεξανδρουπόλεως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. 15) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός της Ιεράς Καρδίας του Ιησού της Καθολικής Εκκλησίας Λάρισας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Λάρισα. 16) «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωσήφ, Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Ξάνθη. Ι) Για την Ελληνική Καθολική Εξαρχία: 1) «Ελληνική Καθολική Εξαρχία Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 2) «Καθεδρικός και Ενοριακός Ιερός Ελληνόρρυθμος Καθολικός Ναός Αγίας Τριάδος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 3) «Ιερός Ενοριακός Καθολικός Ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στα Γιαννιτσά νομού Πέλλας. 4) «Ιερός Καθολικός Ναός του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Νέα Μάκρη Αττικής. 5) «Ιερός Καθολικός Ναός του Σωτήρος Χριστού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Άνω Σύρο. 6) «Ιερά Μονή της «Παμμακαρίστου Θεοτόκου» Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 7) «Ιερά Μονή των Καθολικών Ουκρανών Βασιλειανών Αδελφών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. ΙΑ) Για την Εξαρχία των εν Ελλάδι Αρμενίων Καθολικών: 1) «Εξαρχία των εν Ελλάδι Αρμενίων Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 2) «Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Αθήνα. 3) «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίας Θηρεσίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στην Παλαιά Κοκκινιά στον Πειραιά.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΣΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ